De wereld is veranderd en ook Op de Wijde verandert!

15 april 2020

Van Op de Wijde naar WOUW!
Verder willen we u informeren dat het plan de naam WOUW! gaat krijgen. De komende weken zult u het plan langzaam aangepast zien worden met alle informatie inzake kavelgroottes, woonoppervlakte en ook de prijzen.

Projectwebsite
Er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan de nieuwe website van het plan WOUW!. Wanneer deze online is, zullen we dit aan u melden zodat we u helemaal kunnen meenemen in de wereld van WOUW!.

Start verkoop in deze tijd, hoe gaat dat?
Omdat evenementen en bijeenkomsten op dit moment niet worden toegestaan, organiseren we een digitale start verkoop. Er zal een online event plaatsvinden waarvan u nog een uitnodiging krijgt. Tijdens dit online verkoopmoment zal het plan aan u worden gepresenteerd en de planning en het proces worden toegelicht.

Vanaf dat moment heeft u een (kleine) twee weken om zich definitief in te schrijven voor één of meer woningen, waarna het verkoopproces zal starten.

We verwachten dat we met een kleine twee weken een update kunnen geven over de voortgang en exacte datum.

Tot snel!